Kobiety nad Nilem

Kobiety nad Nilem

„Wezwani do tablicy”.
W trakcie lekcji w szkole podstawowej w wiosce Banganarti. Sudan.