Kobiety nad Nilem

Kobiety nad Nilem

Scena sprzed domu w wiosce Szejch Abd el-Gurna.
Kilka lat temu wioska została zrównana z ziemią, zaś jej mieszkańcy przesiedleni do nowo założonej Nowej Gurnej. Mieszkańcy „starej” Gurnej przez kilkaset lat trudnili się rolnictwem i wypasem owiec, zaś część z nich parała się rabunkiem starożytnych egipskich grobowców, również i tych w słynnej Dolinie Królów. Luksor, Egipt.