Pracownicy

Eliza Szwed

Dyrektor
e.szwed@nowogrodziec.pl

Marzena Kuczyńska

Główna Księgowa
ksiegowosc.gckis@nowogrodziec.pl

Maria Rudzik

Kadrowa
m.rudzik@nowogrodziec.pl

Mariola Członka

Specjalista ds. administracyjnych
gckis@nowogrodziec.pl

Maciej Felczyński

Instruktor ds. sportu i obsługi technicznej
m.felczynski@nowogrodziec.pl

Marzena Mrozik

Instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych
m.mrozik@nowogrodziec.pl

Mariola Socha

Instruktor ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków
m.socha@nowogrodziec.pl

Milena Gajewska

Instruktor ds. animacji kultury
animacja@nowogrodziec.pl

Elżbieta Ostańska

Starszy Bibliotekarz
e.ostanska@nowogrodziec.pl

Alicja Rudzik

Bibliotekarz
a.rudzik@nowogrodziec.pl

Danuta Szajwaj

Bibliotekarz
d.szajwaj@nowogrodziec.pl

Sylwia Różnicka

Bibliotekarz
s.roznicka@nowogrodziec.pl

Andrzej Marzec

Konserwator