ostrzezenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, miejscami
w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz.od godz. 14:00 dnia 22.10.2021 do godz. 21:00 dnia 22.10.2021. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 

rolnik410

ostrzezenie meteo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11:22 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje, że w dniu 29 października 2021 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości (dz. nr 199/1 i 199/2 obr. 4 Nowogrodziec);
  • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2022 rok;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live