Biała sobota410

 Burmistrz Nowogrodźca zaprasza Mieszkańców do udziału w akcji „Biała Sobota”.

Informujemy również, iż osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z wymienionymi schorzeniami, a także mieszkańcy mający obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu na szczepienie mogą skorzystać  z darmowego transportu poprzez uprzednie zgłoszenie telefoniczne do dnia 10.09.2021 r. (tj. piątek) do godziny 12:00 pod numerem telefonu : 75-738-06-89 lub 797-320-361

Plakat Nowogrodziec1200