Fundusze Eu410

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt.Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej" 13 września 2021 r. (poniedziałek); godz. 12.00-13.00

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla osób powyżej 30 roku życia na zakładanie działalności gospodarczej. Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 10.09.2021r., do 15.00. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Do udziału zapraszamy: osoby powyżej 30 roku życia zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego, które są:

  1. bez zatrudnienia, w tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie), lub
  2. osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, lub
  3. imigrantami oraz reemigrantami.

 Program webinarium:

  • Przywitanie uczestników, źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich – Pani Gabriela Beata Misztak – UMWD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  • „Przedsiębiorczy Dolny Śląsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (nr projektu RPDS.08.03.00-02-0065/20) – Pani Agata Kozioł - OTREK Training and Consulting Sp.z o.o.
  • Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Pani Jolanta Schabowicz Polska Fundacja Przedsiębiorczości
  • Blok: Pytania i odpowiedzi

 Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45 ; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

2021.09.13 PLAKAT