Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIX/394/18

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 18 październka 2018 r.

 

gmina nowogrodziec