POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

stron internetowych http://www.gckis.nowogrodziec.pl/
jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

z siedzibą przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec,

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami

dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,

prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922)

oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

aktualną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

(Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000).

Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,

a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

Państwa dane osobowe nie są gromadzone i przetwarzane za pomocą strony internetowej

http://www.gckis.nowogrodziec.pl/

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną, silnik bazy danych nie zawiera żadnych mechanizmów zbierających dane o użytkowniku strony.

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych na naszej stronie internetowej.

Wszystkie pytania odnośnie przetwarzania danych prosimy kierować

do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

a) sesyjne

b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego

komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).