Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu

  Adres: ul. Lubańska 39, 59-730 Nowogrodziec
  Kontakt: (75) 731-63-83, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Rezerwacje biletów: http://muza.nowogrodziec.pl/MSI/mvc/pl

 

 

DSC 0010

65174023 1679399028871187 8342874445202849792 n

Specyfikacja techniczna obiektu:

Liczba miejsc siedzących – 221
w tym: parter – 189
antresola – 32

Wymiary sceny – 13,80x5 m
Wymiary ekranu projekcyjnego – 700x393 cm
Format ekranu projekcyjnego – 16:9
Wymiary widowni (parter bez sceny) – 13,85x13,45 m
Wymiary widowni (antresola) – 13,85x3,36 m

Nagłośnienie:
Cyfrowa konsola foniczna – Yamaha TF3
Głośnik niskotonowy pasywny - K&F NOMOS LSII – 2 szt.
Głośnik wielodrożny pasywny - K&F SEQUENZA5 – 4 szt.
Głośnik szerokopasmowy pasywny (front fill) - K&F PASSIO – 2 szt.
Głośnik szerokopasmowy pasywny (antresola) - K&F GRAVIS8W – 2 szt.
Monitor sceniczny - K&F GRAVIS8W – 4 szt.

Mikrofony, akcesoria:
SHURE SM58 – 4 szt.
SHURE SM57 – 4 szt.
SHURE BETA 98A – 2 szt.
SHURE BETA 91A – 2 szt.
SENNHEISER E614 – 4 szt.
SENNHEISER EW135G3 – 8 szt.
Odtwarzacz CD – MARANTZ PMD326C – 1 szt.
DIBOX stereofoniczny pasywny – PALMER PAN 04 – 2 szt.
DIBOX stereofoniczny pasywny – RADIAL PROAV2 – 1 szt.
DIBOX pasywny jednokanałowy – PALMER PAN 01 PRO – 1 szt.
Statyw mikrofonowy - K&F 210/6 – 12 szt.
Fortepian koncertowy - YAMAHA CS

Oświetlenie:
Sterownik DMX – SHOWTEC CREATOR 1024
Feflektor LED RGB 7x8 – CAMEO Studio Mini PAR – 12 szt.
Reflektor ledowy typu PC Fresnel – 6 szt.
Reflektor ledowy 150 W typu Profil – 6 szt.
Wytwornica dymu – CAMEO Hazer 1400 – 2 szt.

 

 

 

REGULAMIN SALI WIELOFUNKCYJNEJ
CENTRUM KULTURY I SZTUKI „MUZA’’ W NOWOGRODŹCU§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin sali wielofunkcyjnej CKiS „MUZA” służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku oraz czystości na terenie obiektu i obowiązuje wszystkich klientów i użytkowników przebywających na jego terenie.
2. Zarządcą obiektu CKiS MUZA w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 39 jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.
3. Podstawowym przeznaczeniem wielofunkcyjnej sali (zwanej dalej: Obiektem) są koncerty, spektakle, wystawy itp.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania imprezy z ważnego powodu.


§ 2
OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazów i nakazów, które umieszczone są w formie tablic informacyjnych oraz oznakowania na terenie obiektu, a także poleceń gospodarza obiektu.
2. Wszystkich użytkowników oraz pracowników obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku, a w szczególności:
a) palenie wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów;
b) spożywanie alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren Obiektu;
c) wnoszenie jedzenia lub napojów na teren Obiektu oraz ich spożywanie poza miejscami do tego wyznaczonymi;
d) wprowadzanie zwierząt;
e) niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelki tablic oraz informacji;
f) wnoszenie na sale jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, noży i innych ostrych przedmiotów; rzeczy te należy pozostawić w szatni;
g) używanie sprzętu i wyposażenia Obiektu do innych celów niż jest przeznaczony lub używanie uszkodzonego lub niesprawnego technicznie sprzętu i wyposażenia Obiektu, a w
przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody;
h) na terenie Obiektu zabrania się biegania oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub uszkodzenia ciała;
i) filmowanie lub fotografowanie na terenie Obiektu do celów innych niż prywatne;
j) zabrania się prowadzenia na terenie Obiektu bez pisemnego zezwolenia zarządcy Obiektu, jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zgłaszania Gospodarzowi Obiektu wszelkich usterek
zauważonych podczas pobytu na terenie Obiektu.
4. Użytkownik lub jego opiekun zobowiązani są niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi Obiektu
każde zdarzenie, którego skutkiem jest obrażenie ciała.
5. Użytkownik zobowiązany jest przekazać pracownikom Obiektu wszelkie znalezione i
nienależące do niego przedmioty.


§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI ZARZĄDCY OBIEKTU

1. Pracownikom CKiS MUZA i obsłudze sali wielofunkcyjnej przysługuje tzw. prawo
Gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie Obiektu są obowiązane
podporządkować się instrukcjom i nakazom wydawanym przez uprawnione osoby.
Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu lub inne nieodpowiednie zachowanie sygnalizowane
przez ww. osoby, skutkuje konsekwencjami.
2. Właściciel dokłada należytej staranności dla utrzymania Obiektu oraz udostępnionego
sprzętu w stanie zapewniającym ich bezpieczne użytkowanie.
3. Obiekt jest monitorowany, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa klientów. Przez wejście
na teren Obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na terenie Wielofunkcyjnej
oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np. nie
zgodności zachowania klienta z niniejszym Regulaminem. Monitoring prowadzony jest w
sposób nienaruszający dóbr osobistych Klientów.
4. Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu zarządca nie
ponosi odpowiedzialności.


§ 4
SPRZEDAŻ BILETÓW I WSTĘP NA IMPREZĘ

1. Prawo wstępu na teren Imprezy ma osoba posiadająca bilet wstępu lub inny dokument
wydany przez Organizatora, upoważniający do wstępu na teren imprezy. Organizator może
poprosić dodatkowo, w uzasadnionym przypadku, o okazanie dowodu tożsamości.
2. Bilet upoważnia do jednokrotnego wstępu na teren imprezy.
4. Dokonanie zakupu biletu oznacza akceptację przez Widza powyższego regulaminu we
wszystkich jego aspektach.
5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi, z wyłączeniem przypadku całkowitego
odwołania imprezy.


§ 5
SPRZEDAŻ BILETÓW

1. Kasa biletowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (lub do
rozpoczęcia spektaklu, koncertu itp.).
2.CKiS „MUZA” zastrzega sobie prawo zmiany godzin otwarcia kasy, po uprzednim
umieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Nowogrodźcu.
3.CKiS MUZA honoruje płatność za bilety gotówką, przelewem na konto lub kartą płatniczą
w kasie.
4.Faktury VAT za zakupione bilety są wystawiane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży biletów
na podstawie paragonu fiskalnego.
5.Widz jest zobowiązany do przestrzegania uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów. Zarezerwowany bilet należy zapłacić w przeciągu trzech dni od momentu rezerwacji. Po jego upływie rezerwacja zostanie anulowana.
6.W dniu wydarzenia Widz jest zobowiązany do odbioru rezerwacji najpóźniej pół godziny przed spektaklem, koncertem itp.


§ 6
OCHRONA DANYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Przekazanie danych osobowych przez Widza ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do dokonywania rezerwacji.
2. Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i gości oraz ochrony mienia administratora, pracowników, klientów, gości i innych osób przebywających na terenie objętych monitoringiem. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.
3.Widz wyraża zgodę na przetwarzanie przez GCKiS Nowogrodziec danych osobowych podanych przez niego w procesie rezerwacji.
4.Dane osobowe będą wykorzystywane przez GCKiS Nowogrodziec wyłącznie w celu świadczenia usług rezerwacji, zawierania z Widzem i wykonywania umów sprzedaży biletów zamówionych przez Widza.
4.Dane osobowe przetwarzane przez GCKiS Nowogrodziec obejmują:-adres poczty elektronicznej,-numer telefonu kontaktowego,-imię i nazwisko Widza,
5.Dokonując płatności w formie przelewu, Widz zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki, powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Widz.


Niniejszy regulamin dostępny jest:
- w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
- na stronie internetowej www.gckis.nowogrodziec.pl
- na terenie imprezy, umieszczony w miejscu widocznym dla uczestników,

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem

stron internetowych http://www.gckis.nowogrodziec.pl/
jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

z siedzibą przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec,

adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
zwanym dalej „Administratorem”, będąc jednocześnie Usługodawcą.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami

dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw,

prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922)

oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca

2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

aktualną ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

(Warszawa dn. 24.05.2018, Dz. U. 2018, poz. 1000).

Państwa dane osobowe są również przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą,

a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem,

zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

Państwa dane osobowe nie są gromadzone i przetwarzane za pomocą strony internetowej

http://www.gckis.nowogrodziec.pl/

Strona internetowa pełni funkcję informacyjną, silnik bazy danych nie zawiera żadnych mechanizmów zbierających dane o użytkowniku strony.

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom.
W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych na naszej stronie internetowej.

Wszystkie pytania odnośnie przetwarzania danych prosimy kierować

do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)

na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

PLIKI "COOKIES"

Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:

a) sesyjne

b) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego

komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?