Konkurs na Tradycyjne Wypieki Chlebowe rozstrzygnięty!

  • Czytany 823 razy

Tegoroczna Jubileuszowa edycja Święta Chleba odbyła się 27 września na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Milikowie. Samo wydarzenie jest popularyzacją treści folkloru, które trwale jest związane z tradycją wypieku chleba.
Jedenaście zespołów z terenu Dolnego Śląska oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Hirschwelde (Niemcy) przyjechało do Milikowa zaprezentować swoje wypieki chlebowe oraz tradycyjne pieczywo. Z terenu Gminy Nowogrodziec udział wzięły cztery zespoły: Milikowianki, Czernianki, Gościszowianki oraz Zagajnik-Wykroty. Nie zabrakło również występów scenicznych. Wszystkie prezentacje zostały ocenione przez jury w składzie: etnolodzy Katarzyna Szafrańska, Igancy Dumin oraz jako gość honorowy etnolog Henryk Dumin.Nagrody wręczył gospodarz Gminy Pan Robert Relich Burmistrz Nowogrodźca wraz z Panią Antoniną Szelechowicz Sołtysem Milikowa. Nagrody sfinansowane zostały ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Oto Laureaci tegorocznego konkursu:
- Pięć równorzędnych I nagród przyznano zespołowi Działoszynianie z Działoszyna, Gościszowiankom z Gościszowa, Cisowiankom z Henrykowa, Milikowiankom z Milikowa i Jarzębinie ze Skorzenic,
- Trzy równorzędne II nagrody przyznano zespołowi Czernianki z Czernej, Rozmaryn z Markocic i Rząsiniki z Rząsin,
- Cztery równorzędne III nagrody otrzymały zespoły: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Hirschwelde, Malwy z Włosienia, Zagajnik-Wykroty oraz Jarzębina z Zawidowa.
Dodatkowo jury przyznało nagrody indywidualne dla:
Ewy Przewoźna za kosz z kluskami,
Ireny Jarockiej za cebulaki,
Józefa Potyszki za korowaj,
Wandy Żuraw za korowaj,
Danuty Drozdek za chleb z orzechami i słonecznikiem,
Giseli Sprenger za Familie Schuster.
Laureaci oprócz nagród pieniężnych otrzymali naczynia ceramiczne, zestawy ziół oraz nagrody ufundowane przez Pana Jana Bujak, Pana Wojciecha Smolińskiego oraz Pana Adama Smolińskiego.
Organizatorzy z okazji Jubileuszu XX Święta Chleba w dowód uznania i wdzięczności wręczyli pamiątkowe tabliczki Panu Henrykowi Dumin, Pani Antoninie Szelechowicz oraz Zespołowi Milikowianki z Milikowa za wieloletnią współpracę przy wydarzeniu.
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu składa serdeczne podziękowania za trud przygotowania i współorganizacji obchodów Święta Chleba dla:
Burmistrza Nowogrodźca Pana Roberta Relicha,
Sołectwa Milików i sołtys Pani Antoninie Szelechowicz,
Zespołowi Milikowianki z Kapelą z Milikowa,
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu za objęcie honorowego patronatu nad wydarzeniem,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

oraz sponsorom:

Kopalni Anhydrytu „Nowy Ląd” Niwnice,
Firmie Noelken Nowogrodziec,
Ceramice Milena s.c. Parzyce,
PPHU Młynpol z Gromadki,
Ceramice Artystycznej Rutpol Nowogrodziec,
Cergor Zakład Ceramiczny Nowogrodziec.

Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim zespołom za przyjęcie zaproszenia i udział w konkursie. A członkom jury za owocną i merytoryczną pracę.

 

GALERIA

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?