Biblioteka
gromadzi piśmiennictwo
ze wszystkich dziedzin wiedzy.
ZOBACZ
 
ZOBACZ
Nowogrodziecka 10-tka
Ogólnopolski Bieg Uliczny
ZOBACZ
Wielki Garniec nad Kwisą

Namacalny symbol najlepszych tradycji Nowogrodźca.

ZOBACZ

Gminne Centrum Kultury i Sportu to:

TEREN DZIAŁANIA

Siedzibą Centrum jest miasto Nowogrodziec. Terenem działania Centrum jest Miasto i Gmina Nowogrodziec, a także teren Województwa Dolnośląskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

PLACÓWKI

W skład Centrum wchodzą: Dom kultury w Nowogrodźcu, Ośrodek Kultury w Parzycach; Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu i jej filie w Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach i Zebrzydowej; Sala Sportowo Rekreacyjna w Nowogrodźcu, Wiejskie Domy Kultury w Czernej, Gierałtowie, Gościszowie, Wykrotach, Zagajniku, Zebrzydowej; Świetlica w Milikowie, Zebrzydowej, Parzycach; Stadion Sportowy w Nowogrodźcu i Zebrzydowej

ZADANIA

Naszym celem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców Gminy poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki amatorskiej i profesjonalnej. Zaspokajamy również potrzeby czytelnicze.

ORGANIZACJA

W naszym dorobku znajduje się organizacja szeregu koncertów, przeglądów, festiwali, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych. Organizujemy konkursy z różnych dziedzin kultury, sztuki i sportu. Realizujemy różnorodne formy edukacji kulturalnej, wychowując przez sztukę. Tworzymy warunki dla amatorskich ruchów artystycznych, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów ludowych.

Masz ciekawe pomysły? Chcesz się nimi z nami podzielić? A może chcesz wziąć udział w organizowanych przez nas zajęciach?